บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
default
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเษตร (องค์การมหาชน) เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สวก.2562
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 ส.ค. 2019
icon view
default
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ GovIT ๒๐๑๙
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 ส.ค. 2019
icon view
default
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการไทยร่วม Alibaba Netpreneur Training : Thailand Program ณ เมืองหังโจว ประเทศจีน
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ส.ค. 2019
icon view
default
ข่าวกิจกรรม
ปล่อยของ! เผย Speaker งาน ASCN2019
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 ส.ค. 2019
icon view
default
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้า" เตรียมจัดใหญ่ ประชุม ASCN 2019 ปลุกอาเซียนตื่นตัว ดึง 26 เมืองอัจฉริยะนำร่องเคาะแนวทางดำเนินการ พร้อมยกทัพสมาร์ซิตี้โชว์เคส กว่า 60 ราย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 ส.ค. 2019
icon view
default
ข่าวประชาสัมพันธ์
หอการค้าไทย เชิญร่วมงาน ASEAN Young Entrepreneur Carnival 2019
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 ส.ค. 2019
icon view
default
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปรับปรุงระบบข้อมูลตัวชี้วัดความสามาถในการแข่งขัน (Competitiveness Data Set: CDS) ของประเทศ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 ส.ค. 2019
icon view
default
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร จ.ขอนแก่น
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 ส.ค. 2019
icon view 1
default
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) จัดทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 ส.ค. 2019
icon view
default
ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาหอการค้าไทย มอบรางวัลแก่นักธุรกิจอาเซียนที่มีศักยภาพในการก้าวไปสู่การค้าในระดับสากล (Asian Business Awards-ABA 2019)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 ส.ค. 2019
icon view
default
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 ส.ค. 2019
icon view
default
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digital Tranformation Award & Framework)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 ก.ค. 2019
icon view