บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
default
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 ส.ค. 2019
icon view
default
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digital Tranformation Award & Framework)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 ก.ค. 2019
icon view
default
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประชุมวิชาการนานาชาติไทยไอโอที ครั้งที่ 1
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ก.ค. 2019
icon view
default
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 ก.ค. 2019
icon view
default
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 ก.ค. 2019
icon view
default
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กพ. ขอเชิญร่ววมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 ก.ค. 2019
icon view
default
ข่าวประชาสัมพันธ์
"depa Mini Transformation Voucher @EEC"
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 ก.ค. 2019
icon view
default
ข่าวกิจกรรม
กลับมาอีกครั้ง! “depa Digital Startup Fund”
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 มิ.ย. 2019
icon view
default
บทความ
'SP Smartplants' ผู้ช่วยยุคใหม่ด้านการเกษตร
icon ลูกศรขวา
icon calendar 01 มิ.ย. 2019
icon view 19
default
ข่าวกิจกรรม
ร่วมดัน 4 โครงการเมืองอัจฉริยะไทย ชิงสุดยอดสมาร์ทซิตี้เอเชียแปซิฟิก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 พ.ค. 2019
icon view
default
บทความ
เปิดเทอมเติมประสบการณ์ "ดีป้า" แนะนำแอป KIDDEEPASS พาสปอร์ตความสนุกกับกิจกรรมดี ๆ ที่เด็ก ๆ ไม่ควรพลาด
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 พ.ค. 2019
icon view 7
default
ข่าวกิจกรรม
ผอ.ดีป้าร่วมแถลงการจัดงาน ASE WEEK 2019 ชูความพิเศษ จัดควบงานใหญ่ ASCN 2019
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 พ.ค. 2019
icon view