บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า เปิดรับพันธมิตรร่วมยกระดับเกษตรกรไทย ทั่วประเทศ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 เม.ย. 2024
icon view 3
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า ยกระดับเกษตรกรไทย เร่งส่งเสริมเกษตรกรทั่วไทย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 เม.ย. 2024
icon view 31
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า ส่งเสริม Digital Startup ระยะเริ่มต้น (Early Stage) สาย Game & Character เพิ่มศักยภาพ Digital Content ไทย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 เม.ย. 2024
icon view 41
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า ส่งเสริม Digital Startup ระยะเติบโต (Growth Stage) สาย Game & Animation พา Digital Content ไทยเติบโตระดับโลก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 เม.ย. 2024
icon view 40
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเติมเต็มโอกาส Digital Startup ไทย แสดงศักยภาพโดดเด่นในตลาดโลก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 เม.ย. 2024
icon view 26
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า ต่อยอดศักยภาพ Digital Startup ระยะเติบโต (Growth Stage) พาธุรกิจไทย เติบโตไกลสู่ระดับโลก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 เม.ย. 2024
icon view 29
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า ส่งเสริม Digital Event and Marketing เปิดรับพันธมิตร ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลไทย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 เม.ย. 2024
icon view 21
default
ประกาศมาตรการ
ประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ในสาขาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประจำปี พ.ศ. 2567
icon ลูกศรขวา
icon calendar 01 เม.ย. 2024
icon view 34
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า ยกระดับเกษตรกรไทย เร่งส่งเสริมเกษตรกรทั่วไทย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี
icon ลูกศรขวา
icon calendar 29 มี.ค. 2024
icon view 30
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า หาพันธมิตรภาคเอกชนร่วมพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ทดสอบด้าน Function - Cyber Security สำหรับผลิตภัณฑ์ Smart Electronic
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 มี.ค. 2024
icon view 12
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า ร่วมส่งเสริม Thai Digital Content “แสดงผลงาน และจับคู่ธุรกิจในระดับสากล”
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 มี.ค. 2024
icon view 41
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสู่เวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 มี.ค. 2024
icon view 10