บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้บริหารโครงการ สร้างอาชีพ วิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ด้านการท่องเที่ยว และสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที 21 กรกฎาคม 2566