บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต สาขาภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2566