บริการ
TH
EN
TH
CN

การสรรหาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น พันธมิตรของสำนักงานและ/หรือเครือข่ายพันธมิตร

การสรรหาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นพันธมิตรของสำนักงานและ/หรือเครือข่ายพันธมิตร: download

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566