บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างทำสตอรี่บอร์ดเพื่อใช้จัดทำวีดีทัศน์การสื่อสารองค์กร

จ้างทำสตอรี่บอร์ดเพื่อใช้จัดทำวีดีทัศน์การสื่อสารองค์กร สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564