บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างออกแบบตกแต่งอาคารเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น โดยวิธีคัดเลือก

จ้างออกแบบตกแต่งอาคารเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567