บริการ
TH
EN
TH
CN

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่ แผนการลงทุนที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่ แผนการลงทุนที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง dowlond ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะ dowlond ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564