บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างออกแบบสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที 6 กรกฎาคม 2566