บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด อาคารสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด อาคารสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2566

ราคากลาง : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 13 ธันวาคม 2566