บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายชุดสูทสากลตามระเบียบของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567