บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 2) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง Downlond ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2563

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งเเต่งวันที่ 8-11 กันยายน 2563 Downlond ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา downlond กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งวันที่ 24 กันยายน - 26 ตุลาคม 2563 เสนอราคาผ่านระบบ e-gp ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน downlond

รายการประกอบแบบหมวดวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ downlond

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา downlond ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563