บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู (Teacher Boost Camp)

ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู (Teacher Boost Camp) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 5 มีนาคม 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 : download ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564