บริการ
TH
EN
TH
CN

จัดจ้างตรวจประเมินช่องและทดสอบเจาะระบบ Health Link ครั้งที่ ๒

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 27กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 9 มีนาคา 2566 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ราคากลาง :ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566