บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการสำรวจการใช้เทคโนโลยีของภาคท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการสำรวจการใช้เทคโนโลยีของภาคท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 และนำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะ : downlond

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565