บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2564

ราคากลาง downlond ประกาศ ณ วันที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา dowmlond ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563