บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 : download
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564