บริการ
TH
EN
TH
CN

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2566 (แบบ สขร.1)

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2566 (แบบ สขร.1)

ประกาศสำนักงาน : download

แบบ สขร.1 : download

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2567