บริการ
TH
EN
TH
CN

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2566 (แบบ สขร.1)

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2566 (แบบ สขร.1)

ประกาศสำนักงาน : download

แบบ สขร.1 : download

ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566