บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 จำนวน 5 คัน ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 จำนวน 5 คัน ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2566