บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างโครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างโครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ราคากลาง : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565