บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลแก่เยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2566