บริการ
TH
EN
TH
CN

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2566

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2566 (แบบ สขร.1)

ประกาศสำนักงาน : download

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566