บริการ
TH
EN
TH
CN

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2566 (แบบ สขร.

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2566 (แบบ สขร.1)

ประกาศสำนักงาน : download

แบบ สขร.1 : download

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566