บริการ
TH
EN
TH
CN

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2567 (แบบ สขร.1)

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2567 (แบบ สขร.1)

ประกาศสำนักงาน : download

แบบ สขร.1 : download

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567