บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ปี 2564 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ปี 2564 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี ครั้ง 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 25-30 มีนาคม 2565 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 : download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 25 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565