บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2565 : download ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 25

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 – 5 กันยายน 2565 : download

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 256

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565 และเสนอราคาผ่านระบบวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 download ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะ download ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565