บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ครั้งที่ 3

ประกาศจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ครั้งที่ 3 สามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งเเต่วันที่ 10 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565 โดยสามารถยื่นข้อเสนอราคา ณ ส่วนบริการกลางและพัสดุ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ดาวน์โหลด