บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2566