บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผลิตคลิปวิดีโอ 360 องศา อาคารแสดงประเทศไทย งาน Expo 2020 Dubai โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565