บริการ
TH
EN
TH
CN

เช่ารถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 4 คัน ระยะเวลา 130 วัน (ระยะเวลาเช่า 16 กุมภาพันธ์ 2566 - 25 มิถุนายน 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566