บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ครั้งที่ 4 สามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งเเต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566- 25 มีนาคม 2566

ประกาศจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ครั้งที่ 4 สามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งเเต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566- 25 มีนาคม 2566 โดยสามารถยื่นข้อเสนอราคา ณ ส่วนบริการกลางและพัสดุ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ดาวน์โหลด