บริการ
TH
EN
TH
CN

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่ แผนการลงทุนที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่ แผนการลงทุนที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา :download

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564