บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 กรกฎาคม 2565 : download
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 – 5 กันยายน 2565 : download

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 – 28 ตุลาคม 2565 และเสนอราคาผ่านระบบวันที่ 31 ตุลาคม 2565 download

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566