บริการ
TH
EN
TH
CN

เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ปีที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565