บริการ
TH
EN
TH
CN

เช่าสถานที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที 7 กรกฎาคม 2566