บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 4) โดยวิธีคัดเลือก

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที ๔) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566