บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาบริการดูแลระบบเครือข่ายของสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2567