บริการ
TH
EN
TH
CN

เช่ารถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่ารถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง :download

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา: download

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565