บริการ
TH
EN
TH
CN

เช่าระบบคลาวด์เพื่องานข้อมูลขนาดใหญ่และการพัฒนาระบบต้นแบบภายใน สวข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา: download

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566