บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที 4 กรกฎาคม 2566