บริการ
TH
EN
TH
CN

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่าเพื่อการก่อสร้างอาคารสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง download ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ประกาศผู้ชนะ download ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566