บริการ
TH
EN
TH
CN
ประกาศจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ครั้งที่ 5

ประกาศจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ครั้งที่ 5

ประกาศจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ครั้งที่ 5 สามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งเเต่วันที่ 16 เมษายน 2566- 3 พฤษภาคม 2566 โดยสามารถยื่นข้อเสนอราคา ณ ส่วนบริการกลางและพัสดุ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ดาวน์โหลด