บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ครั้งที่ 6

ประกาศจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ครั้งที่ 6 สามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งเเต่วันที่ 10 มกราคม 2567 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสามารถยื่นข้อเสนอราคา ณ ส่วนบริการกลางและพัสดุ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ดาวน์โหลด