บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารจัดเก็บเอกสารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที 4 กรกฎาคม 2566