บริการ
TH
EN
TH
CN

โครงการเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน จำนวน 80 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา: download

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566