บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าพื้นที่สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศซอฟต์แวร์แห่งอาเซียน – ด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

วันที่ประกาศราคากลาง: 22 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 22 กุมภาพันธ์ 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผล.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: ศุกร์, 22 กุมภาพันธ์, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: ศุกร์, 22 กุมภาพันธ์, 2562