บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้ดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายฯเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านเกษตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2562

วันที่ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ : 5 กันยายน 2562