บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ IOC ครั้งที่2

ราคากลาง :download ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :downlond ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562