บริการ
TH
EN
TH
CN

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่ แผนการลงทุนที่ ๔ ครั้งที่ ๒

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่ แผนการลงทุนที่ ๔ ครั้งที่ ๒

ประกาศผู้ชนะ: download
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2565